ข่าวประกาศ

แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 มี.ค. 2566 09:47:24   เข้าชม   6

คู่มือประชาชน
23 มี.ค. 2566 14:05:22   เข้าชม   9

โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย งบประมาณจำนวน 98,000 บาท
20 มี.ค. 2566 09:46:57   เข้าชม   10

โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 119,000 บาท
20 มี.ค. 2566 09:44:07   เข้าชม   12

โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 งบประมาณ 195,000 บาท
8 มี.ค. 2566 12:46:23   เข้าชม   17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านนาด่านถึงบ้านดอนแฮด งบประมาณ 112,000 บาท
8 มี.ค. 2566 12:41:26   เข้าชม   13

คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 มี.ค. 2566 09:15:49   เข้าชม   19

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
1 มี.ค. 2566 14:21:30   เข้าชม   98

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
13 ก.พ. 2566 16:06:47   เข้าชม   33

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ปีงบประมาณ 2566
9 ก.พ. 2566 13:37:48   เข้าชม   44

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 งบประมาณ 231,700 บาท
8 ก.พ. 2566 10:44:49   เข้าชม   48

โครงการเกรดเกลี่ยถนนภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งบประมาณ 174,000 บาท
9 ก.พ. 2566 09:42:27   เข้าชม   26
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   22 ลิงค์หน่วยงานราชการ