นายประกฤษฏิ์ธร ไมตรีแพน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 
โทร: 081-7995595