สำหรับผู้ดูแลระบบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 เริ่มเมื่อ  5 กุมภาพันธ์ 2558
0 IP
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติเดือนนี้ 81 คน
สถิติปีนี้ 1382 คน
สถิติทั้งหมด 4407 คน
 
 
 
 
  
นางนุกุล ผะแดนนอก
รองปลัด อบต. รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ

 นายภิญญู ศรีจินดา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 นายมานะ แทนดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นางจุรีรัตน์ แทนสา


ครู (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)
 
นางอรนุช แทนสอ


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)
 
นางสาวบังอร แทนสา


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)
 
นางมยุรี หลักจันทร์


ครู (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่)
 
นางเกษร นาชัยสินธุ์


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่)
 
นายสมคิด ไชยหาร


ครู (ศูนย์ฯวัดใหม่ชัยมงคล)
 
นางอารีย์ กรังสูงเนิน


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดใหม่ชัยมงคล)
 
นางลำใย พลยะเรศ


ครู (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)
 
นางบุญเลิศ ขันภักดี


ครู (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)
 
นางคำมุน เจริญสว่าง


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)