ข่าวประกาศ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
9 พ.ค. 2565 09:59:05   เข้าชม   31

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
9 พ.ค. 2565 09:56:15   เข้าชม   28

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 2565
29 เม.ย. 2565 10:19:11   เข้าชม   43

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
28 เม.ย. 2565 16:34:58   เข้าชม   40

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28 เม.ย. 2565 15:52:33   เข้าชม   39

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกเพื่อประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง EIT
27 เม.ย. 2565 15:44:54   เข้าชม   32

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
29 มี.ค. 2565 15:37:07   เข้าชม   52

ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงเป็นการชั่วคราว
16 มี.ค. 2565 10:58:11   เข้าชม   40

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 มี.ค. 2565 10:02:59   เข้าชม   43

คู่มือการข้ออนุญาติก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี ๒๕๒๒
9 มี.ค. 2565 10:27:52   เข้าชม   35

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาพรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและ พรบ.แผนฯ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
3 มี.ค. 2565 11:46:55   เข้าชม   40

ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๕
2 มี.ค. 2565 10:01:41   เข้าชม   32
 ภาพกิจกรรม
14 มิ.ย. 2565 10:15:54  เข้าชม   17
27 เม.ย. 2565 14:08:55  เข้าชม   42
24 มี.ค. 2565 09:36:46  เข้าชม   61
18 ก.พ. 2565 10:04:29  เข้าชม   88 ลิงค์หน่วยงานราชการ