ข่าวประกาศ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
19 พ.ค. 2565 11:34:39   เข้าชม   4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6 เดือน
19 พ.ค. 2565 11:30:41   เข้าชม   3

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
19 พ.ค. 2565 11:27:21   เข้าชม   3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 พ.ค. 2565 11:23:35   เข้าชม   3

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
19 พ.ค. 2565 10:51:05   เข้าชม   5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
19 พ.ค. 2565 10:35:40   เข้าชม   4

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
19 พ.ค. 2565 10:09:04   เข้าชม   4

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
29 เม.ย. 2565 11:19:26   เข้าชม   22

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 เม.ย. 2565 10:26:54   เข้าชม   19

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
29 เม.ย. 2565 10:17:55   เข้าชม   19

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
28 เม.ย. 2565 13:51:48   เข้าชม   26

ประกาศฐานร้อยละคำนวณเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 ปี 2565
11 เม.ย. 2565 14:36:56   เข้าชม   17
 ภาพกิจกรรม
27 เม.ย. 2565 14:08:55  เข้าชม   18
24 มี.ค. 2565 09:36:46  เข้าชม   41
18 ก.พ. 2565 10:04:29  เข้าชม   61 ลิงค์หน่วยงานราชการ