ระบบอัลบั้มรูปภาพ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  
 
 
    โครงการอบรมครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2560 [เข้าชม 92]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   24 ส.ค. 2560  เวลา :: 12:27:47
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง*
รายละเอียด    
  วันที่ 9 สิงหาคม 2560

    โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ [เข้าชม 78]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   20 มิ.ย. 2560  เวลา :: 13:46:55
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง*
รายละเอียด    
  ดำเนินการควบคุมกรณีเกิดโรค ปาก มือ เท้า เปรื่อย

    โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก [เข้าชม 113]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   20 มิ.ย. 2560  เวลา :: 13:28:23
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง*
รายละเอียด    
  พ่นยุง

    กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี [เข้าชม 154]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   26 ส.ค. 2559  เวลา :: 11:02:40
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง*
รายละเอียด    
  ปลูกป่าถว่ายองค์ราชา องค์ราชินี

    กิจกรรมวันแม่ 2559 [เข้าชม 132]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   25 ส.ค. 2559  เวลา :: 15:43:43
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง*
รายละเอียด    
  12 สิงหา 59

    เปิดงาน โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 177]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 21:06:18
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    พิธีบายสศรีสู่ขวัญ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 174]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 21:01:46
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    กิจกรรมวันที่ 1โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 164]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:58:15
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    กิจกรรมวันที่ 2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 129]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:54:58
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    กิจกรรมวันที่ 3 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 142]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:53:02
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    กิจกรรมรองกองไฟ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 111]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:51:04
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    พิธีปิดและรับผ้าผูกคอพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 167]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:46:33
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    พิธีแห่ผ้าพันคอ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2558 [เข้าชม 89]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   04 มิ.ย. 2558  เวลา :: 20:42:42
ผู้ประกาศ   อบต. หนองแดง
รายละเอียด    
  -

    กิจกรรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ 9 เมษายน 2558 [เข้าชม 90]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   19 เม.ย. 2558  เวลา :: 14:42:44
ผู้ประกาศ   สาเกตนครเว็บ
รายละเอียด    
  กิจกรรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ 9 เมษายน 2558

    กิจกรรมอบรม อปพร. 24 มีนาคม 2558 [เข้าชม 89]
ภาพประกอบ   คลิกที่นี่
วันที่   29 มี.ค. 2558  เวลา :: 14:33:41
ผู้ประกาศ   สาเกตนครเว็บ
รายละเอียด    
  กิจกรรมอบรม อปพร. 24 มีนาคม 2558

 
จำนวน 25  รายการ แบ่งเป็น : 2  หน้า : 1 [2] ต่อไป
 
กลับข้างบน