ระบบข่าวประกาศ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  


เรื่อง
ประกาศจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนวันลา จำนวนวันมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
24 ส.ค. 2560   เวลา 12:57:06
ผู้ประกาศ
อบต. หนองแดง*