ระบบข่าวประกาศ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  


เรื่อง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
รายละเอียด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
28 พ.ย. 2560   เวลา 14:12:19
ผู้ประกาศ
อบต. หนองแดง*