ระบบข่าวประกาศ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  


เรื่อง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขุดลอกลำห้วยวังประดู่ตอนบน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2561   เวลา 11:07:11
ผู้ประกาศ
อบต. หนองแดง*