ระบบข่าวประกาศ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  


เรื่อง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนแฮด หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง
วันที่ประกาศ
27 ก.ย. 2561   เวลา 11:12:27
ผู้ประกาศ
อบต. หนองแดง*