ข่าวประกาศ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗
21 ก.พ. 2567 10:17:48   เข้าชม   53

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 ก.พ. 2567 09:20:10   เข้าชม   58

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
20 ก.พ. 2567 15:26:28   เข้าชม   65

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
19 ก.พ. 2567 14:33:39   เข้าชม   62

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ (Walk-in) และสรุปสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
19 ก.พ. 2567 14:29:21   เข้าชม   64

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
14 ก.พ. 2567 14:22:36   เข้าชม   67

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
14 ก.พ. 2567 13:17:40   เข้าชม   65

คู่มืองานพัฒนาชุมชน
14 ก.พ. 2567 10:32:03   เข้าชม   76

คู่มือนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
14 ก.พ. 2567 10:31:02   เข้าชม   74

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567 สมัยแรก
13 ก.พ. 2567 09:40:10   เข้าชม   58

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
4 ม.ค. 2567 13:28:51   เข้าชม   137

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
3 ม.ค. 2567 10:51:09   เข้าชม   107
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ