ข่าวประกาศ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 15:13:08   เข้าชม   6

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
19 เม.ย. 2567 14:20:35   เข้าชม   5

สรุปรายงานการดำเนินงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
19 เม.ย. 2567 14:03:17   เข้าชม   6

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
19 เม.ย. 2567 11:51:54   เข้าชม   8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567
19 เม.ย. 2567 11:06:10   เข้าชม   6

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 09:22:49   เข้าชม   6

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 09:01:50   เข้าชม   7

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
18 เม.ย. 2567 11:51:00   เข้าชม   14

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
18 เม.ย. 2567 10:02:35   เข้าชม   12

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 เม.ย. 2567 08:54:57   เข้าชม   13

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
11 เม.ย. 2567 11:35:24   เข้าชม   62

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
11 เม.ย. 2567 10:16:41   เข้าชม   159
 ภาพกิจกรรม
21 มี.ค. 2567 13:53:18  เข้าชม   201 ลิงค์หน่วยงานราชการ