ข่าวประกาศ

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 133,900 บาท
18 มิ.ย. 2567 16:45:35   เข้าชม   70

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 116-07 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 4,903,000 บาท
18 มิ.ย. 2567 16:18:59   เข้าชม   86

ระเบียบสภา อบต.หนองแดง ว่าด้วยการดำเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2567
18 มิ.ย. 2567 14:09:38   เข้าชม   65

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.หนองแดง
17 มิ.ย. 2567 15:25:27   เข้าชม   73

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
13 มิ.ย. 2567 11:20:08   เข้าชม   87

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
4 ธ.ค. 2566 10:38:57   เข้าชม   165

คำสั่ง อบต.หนองแดง เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 67
27 พ.ค. 2567 15:22:35   เข้าชม   120

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 116-07 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
29 เม.ย. 2567 10:03:06   เข้าชม   221

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 เม.ย. 2567 09:30:36   เข้าชม   220

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567 ข้อ 016
1 เม.ย. 2567 15:15:32   เข้าชม   310

แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567
1 เม.ย. 2567 15:13:48   เข้าชม   253

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2567 10:37:05   เข้าชม   231
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ