กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หนองแดง วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563