นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563