นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนหนองแดง จัดกิจกรรม Big cleaning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563