นายประกฤษฎิ์ธร ไมรตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอนาเชือก