โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวตำบลหนองแดง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง กล่าวรายงาน