วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต้อนรับข้าราชการโอนมารับตำแหน่งใหม่ พ.จ.อ.เมธี เหล่าศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมรตรีแพน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกและเจ้าหน้าที่ ที่มาส่งพันจ่าเอกเมธี เหล่าศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด มาดำรงตำแหน่งใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก