โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองแดง 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม