โครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นประธานพิธีอบรมโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคกนามนบ้านโคกล่าม ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม