โครงการจัดกิจกรรมร้อยดวงใจห่วยใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง