อบต.หนองแดง ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณถนนหน้าทางเข้าที่ทำการ อบต. ถนนทางหลวงชนบทสายโสกขุ่น-ปอพาน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564