โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2564 ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ สระ กรป.กลาง บ้า่นวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม