โครงการอบรมครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2560 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560