วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 
นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก