ประชุมประจำเดือน ก.พ.2565 
วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับห้วหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน