ประชุมประจำเดือน มีนาคม 65 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอรุณ ทบบัณฑิต ได้ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง