วันเด็ก 12 มกราคม 2562 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายก อบต.หนองแดง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562