มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันสตรีสากล 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตรนรักษ์ ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันสตรีสากล