ประชุมประจำเดือน มิ.ย.65 
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง