กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ 2565 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัด อบต.หนองแดง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ณ ที่สาธารณประโยขน์บ้านโคกก่อง ม.7 ตำบลหนองแดง อ.นาเชือก