ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก