โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ อบต.หนองแดง โดยมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียนภายในเขตพิ้น ทั้ง 4 แห่ง