โครงการรักป่า รักษ์นำ้ รักแผ่นดิน 11 สิงหาคม 2561 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายก อบต.หนองแดง นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัด อบต. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภา ผญบ. ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันปลูกป่า ณ บ้านโนนสะอาด ม.5 ตำบลหนองแดง