ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พรัอมข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาเชือก