วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (Kick - off)