พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ฉายกับพระบรมราชินี