ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนาด่าน ไปลำห้วยห้วยบ้านนากลาง) งบประมาณ 194,600 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5หินคลุกหมู่ที่ 2 

5 มี.ค. 2563 15:57:34  เข้าชม   271