ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 สายทางห้วยแคนถึงห้วยบ้านกลาง งบประมาณ 193,700 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5ลูกรังหมู่ที่ี 7 

5 มี.ค. 2563 16:10:18  เข้าชม   249