ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแดง หมู่ทึ่ ๑ ทางไปเมรุ วงเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง รวม ทางไปเมรุ ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง

 

10 เม.ย. 2562 16:39:32  เข้าชม   279