ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ นานางจันเพ็ญ วงเงิน ๕๖,๔๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง

 

รวม นานางจันเพ็ญ 

 

10 เม.ย. 2562 16:51:43  เข้าชม   283