ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ สายหน้า อบต.หนองแดง วงเงิน ๑๑๑,๙๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หน้า อบต. 

10 เม.ย. 2562 17:13:39  เข้าชม   295