ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ ห้วยหินตอนบน วงเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ห้วยหินตอนบน 

10 เม.ย. 2562 17:17:12  เข้าชม   287