ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ หนองแต้-โนนแร่ วงเงิน ๔๑,๑๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หนองแต้-โนนแร่ 

10 เม.ย. 2562 17:18:31  เข้าชม   255