อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาพรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและ พรบ.แผนฯ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
3 มี.ค. 2565 11:46:55  เข้าชม   153