ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ ลำห้วยวังขามป้อมตอนล่าง งบประมาณ ๓๖๔,๘๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม บล็อกคอนเวิร์ด หมู่ที่ ๑ 

13 พ.ค. 2562 11:11:18  เข้าชม   243