ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ห้วยโคกตอนล่างช่วงนานายสำรีและนายคำพัน งบประมาณ ๔๗๘,๔๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม บล็อกคอนเวิร์ด หมู่ที่ 7 

13 พ.ค. 2562 11:25:31  เข้าชม   210