ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๗ ดอนปู่ตา-ห้วยป่าช้า งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ยกร่อง หมู่ที่ 7 ดอนปู่ตา-ห้วยป่าช้า 

13 พ.ค. 2562 11:29:23  เข้าชม   261