ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๐ นานายบุญชุด แหมไธสง-นานางน้อย เพชรลิง งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ยกร่อง หมู่ที่ 10 

13 พ.ค. 2562 11:32:49  เข้าชม   231