สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
5 เม.ย. 2566 11:19:51  เข้าชม   61