โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 116-07 สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดง งบประมาณจำนวน 4,903,000 บาท
18 มิ.ย. 2567 16:18:59  เข้าชม   85